Nattklubbar i din stad Jag har aldrig frågor Jag har aldrig regler

Jag har aldrig spelet

- Få reda på dina vänners innersta hemligheter!

Regler för att spela jag har aldrig!

Jag har aldrig spelet är ett sällskapsspel som vanligtvis innebär att dricka alkohol. Det verbala spelet startas med att spelarna att få in en cirkel. Då säger den första spelaren ett enkelt uttalande som börjar med " Jag har aldrig ... " .

Alla som har gjort det som den första spelaren inte har måste dricka en klunk från sitt glas. Jag har aldrig spelet fortsätter sedan runt cirkeln och nästa person gör ett uttalande.

En roligare variant av jag har aldrig spelet går ut på att när endast en person dricker måste den personen ge en detaljerad redogörelse för varför de dricker. En historia en eller anekdot som förklarar en händelse.

Jag har aldrig spelet avslöjar intressanta saker om deltagarna och hjälper till att bygga vänskapsband! Spelare erkänner ofta saker som de annars inte hade !

Copyright © 2012-2017 Jagharaldrig.com

Privacy Policy